Témák

Szóbeli érettségi tematika (2017–)

Téma

Tartalom

1.1. A kommunikáció

1.1.1. A kommunikáció általános modellje

1.1.2. Információs és kommunikációs technoló­giák és rendszerek

A kommunikáció modellje, gyakorlati példák. Adó, vevő, csatorna.

Információ és adat. Kódolás, dekódolás. Jel, kód. Redundancia, haszna és kára.

1.2. Információ és társadalom

1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete

1.2.2. A modern információs társadalom jel­lemzői

1.2.3. Informatika és etika

1.2.4. Jogi ismeretek

 

Történelmi számolást segítő eszközök (pl. abakusz, logarléc). Első számológépek (pl. Pascal gépe). Babbage terve programozható számí­tógépre. Első számítógépek (pl. Eniac). Neumann-elv. Számítógépes generációk jellemzése.

Az infokommunikáció etikai vonatkozásai, kommunikációs szokások. Netikett (általános, levelezéssel és levelező listákkal kap­cso­la­tos, csevegéssel kapcsolatos).

Informatikai biztonság: veszélyek (megtévesztés, adathalászat, kémkedés, adatszivárgás).

Web2 és web3 jelentése, kockázatai, védekezés.

Az információ értéke (példák: szoftver szerzői jog, adatbázi­sok). Gyakorlati jogi kérdések (mit szabad le- és feltölteni, másolni).

Szoftverek licenszelése: üzleti, shareware, freeware, public domain. Regisztráció és terméktámogatás, aktiválás. EULA. OEM. Szabadszoftver és kapcsolódó licenszek. Groupware.

2.1. Jelátalakítás és kódolás

2.1.1. Analóg és digitális jelek

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség

2.1.3. Bináris számábrázolás

2.1.4. Logikai műveletek

2.1.5. Bináris karakterábrázolás

2.1.6. Bináris kép- és színkódolás

2.1.7. Kép- és hangdigitalizálás

2.1.8. Tömörített adattárolás

Analóg és digitális adat fogalma. A digitális adat­ábrázolás jelentősége az informatikában.

Digitális adattárolás mértékegységei (bit, bájt, váltószámok).

Bináris számábrázolás: kettes számrendszer, egész számok, lebegőpontos törtek ábrázolása.

NEM, ÉS, VAGY műveletek.

Bináris karakterábrázolás: ASCII és kódtáblák, UNICODE, UTF-8.

RGB, CMYK, képdigitalizálás lépései.

Hangdigitalizálás lépései, bitmélység, mintavételi frekevncia, csatornák.

Veszteséges és veszteségmentes tömörítés, felhasználási területeik.

2.2. A számítógép felépítése

2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek

2.2.2. A számítógép főbb részei és jel­lemzői

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik

2.2.4. A számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése

2.2.5. Hálózatok

Számítógéptípusok (asztali, notebook, netbook, okostelefon, okoseszközök). Általános felépítés: memória, processzor és I/O eszközök szerepe. Ház, táp.

CPU paraméterei (órajel, adatszélesség, utasításkészlet, magok, segédprocesszorok).

Memóriák típusai (ROM, EEPROM, RAM), alkalmazásuk (BIOS, Flash memória, alapmemória), para­métereik (sebesség, kapacitás). CMOS. Cache. Virtuális memória.

Busz feladata.

PC alaplap egyéb egységei: bővítőkártya-helyek és típusaik (PCI, AGP, PCI Express), a kártyarendszer előnyei. Perifériák csatlakoztatása: portok (USB, GAME, MIDI, Bluetooth) és alkalmazásuk.

Moni­torok felépítése és működése (LCD, képfrekvencia, felbontás, pontméret, képátló, E-Ink). Video-kártya paraméterei (felbontás, video-memória, GPU).

Nyomtatók típusai és műkö­dé­sük (tintasugaras, lézer), paraméterei (felbontás, színek, sebesség), összehasonlításuk.

Mágneses tárolási módszerek: merevlemez felé­pí­tése, paraméterei (sáv, szektor, cylinder, kapacitás). Karbantartás, törede­zett­ség­men­te­sítés. EEPROM alapú tárolás: SSD, pendrive.

Optikai tárolók: CD, DVD típusai (ROM, R, RW), paramétereik (sebesség, kapacitás), alkalmazásuk.

Egyéb eszközök: hangkártya, scanner, CCD, modem feladata, para­méterei.

Erőforrás-megosztási rendszerek és alkalmazásuk (kliens-szerver, host-terminál, szerver-munkaállomás).

Hálózatok jellemzése: méret (PAN, LAN, MAN, WAN), topológia (busz, csillag, gyűrű), adatátviteli sebesség, vonal- és csomagkapcsolás alkalmazása, átviteli közegek és jellemzésük (BNC, UTP, telefonkábel, ADSL, optikai, rádiós), protokoll. Szegmensek összekapcsolása: repeater/hub, bridge/switch, router feladata. WLAN. Példa: iskolai hálózat felépítése.

2.3. Munkavédelem és ergonómia

Számítógépes ergonómia: moni­tor jellemzői, monitor és billentyűzet elhelyezése, zajszint. Veszélyek.

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai

3.1.1. Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasz­nálói felülete

3.1.2. Háttértárak kezelése

3.1.3. Tömörítés

3.1.4. Adatvédelem, adatbiztonság

3.1.5. Kártevők, vírusvédelem

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (se­géd)programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, …

3.1.7. A hálózatok alapvető szolgáltatásai

Operációs rendszer fogalma, feladatai. Operációs rendszerek típusai (szöveges, grafikus, egyfeladatos, többfeladatos, egy­fel­­hasz­ná­lós, többfel­hasz­ná­lós), példák (DOS, Windows, Unix, Linux, OSX).

File-rendszerek, jellemzésük (könyvtárszerkezet, állo­mány­ne­vek, állományok típusai, tulajdonságaik), további szolgáltatások (NTFS jogosultságok, biztonsági lehetőségek).

Tömörítés feladata, célja, megvalósítása.

Adatok jogosulatlan hozzáféréstől való védelme (titkosítás, titkosított protokollok és hitelességellenőrzés: https), elővigyázatossági lépések. Jelszóhasználati szabályok. Biztonsági mentés szerepe, lehetőségei.

Kártékony programok: trójai, féreg (e-mail és biztonsági rés féreg), vírus (programvírus, script- vagy makrovírus) jellemzése, terje­dési módjaik, védekezési, felismerési és irtási lehetőségek. Adware, spyware, backdoor, rootkit. Antivírusok működése.

Hálózati rendszerek szolgáltatásai: file- és nyomtatómegosztás, felhasználó azonosítása (név, jelszó, belépés, kilépés). Számítási felhő.

Háló­zati protokoll szerepe. Példa: iskolai hálózat.

7.1. Kommunikáció az Interneten

7.1.1. Hálózati alapismeretek

7.1.2. Elektronikus levelezési rendszer haszná­lata

7.1.3. Állományok átvitele

7.1.4. WWW

7.1.5. Keresőrendszerek

7.1.6. Az internet veszélyforrásai

Szerver és kliens szerepe az internetes kommunikációban.A TCP/IP protokoll alapjai: IP-cím, domain név, DNS, router szerepe. Virtuális hálózat.

Levelezés: SMTP, POP3 szerver szerepe, e-mail-cím felépítése. Cím, tárgy, másolat alkalmazása.

Gyakorlati feladat: levelezőprogram szolgáltatásainak haszná­lata (írás, fogadás, törlés, csatolás, mellékletek) Gmail rendszerrel. A levelező rendszer egyéb szolgáltatásainak bemutatása (fiókok, spamkezelés, címkék, címlista…).

Web: HTML, link, URL fogalma. Böngésző használata. Szolgáltatások bemutatása (könyvjelzők, előzmények, sütik cache, beállítások…).

Portálok, keresőszerverek, kereső kifejezések (összetett keresés). Online adatbázisok használata. A találatok értékelése hitelesség és hasznosság szerint. Gyakorlati keresési feladat.

Spam, hoax, csalás (scam), adathalászat (phishing) működése, védekezés lehetőségei.

9.1. Könyvtárak

9.1.1. A könyvtár fogalma

9.1.2. A könyvtárak típusai

9.1.3. A könyvtár szoláltatásai

Könyvtár, könyvtári rendszer és a társadalom életében betöltött szerepe.

Könyvtár típusai: nemzeti, közművelődési, szak-, felsőoktatási és iskolai könyvtárak, szerepük. Kölcsönözhető és helyben olvasható kiadványok. A katalógus szerepe. ETO rendszer.

Példa: az iskolai könyvtár felépítése.

9.2. Információkeresés

9.2.1. Tájékozódás a könyvtárban

9.2.2. Információkeresési stratégiák

A könyvtár terei: zárt raktári és szabadpolcos rendszer.

Katalógus használata. Keresés műre, szerzőre, téma forrásaira. Összetett keresés.

Információkeresés lépései: keresés, feldolgozás, felhasználás.

 

9.3. Forráshasználat

9.3.1. Dokumentumhasználat

9.3.2. Kézikönyvhasználat

9.3.3. Forráskiválasztás

9.3.4. Forrásjelölés

Dokumentumtípusok: írásos, képi, audiovizuális, elektronikus.

Nyomtatott dokumentumok: ismeretközlő, irodalmi, lexikon és enciklopédia, bibliográfia, szótár, atlasz, adattár. Napilap, hetilap, folyóirat. ISBN, ISSN.

A kézikönyvtár használata (tartalomjegyzék, mutatók).

Forrás információs értékeinek meghatározása: dokumentumtípus, forrástípus, megjelenési idő, kiadó, terjedelem, közlési cél.

Forrásjelölés szabályai, funkciója, etikai vonatkozások.

Bibliográfiai hivatkozás készítése könyvről, folyóiratcikkről.

Internetes források hivatkozásának alapelvei.

Számítógépes könyvtári katalógusrendszer szolgáltatásai (pl. iskolai könyvtár).

 

 

Comments